Instituţia preşcolară nr.110 dispune de o clădire cu două etaje, dispune de 4 săli de grupă spaţioase şi luminoase cu dormitoare,  din care 1 destinate copiilor de creşă şi 3 copiilor de grădiniţă, sală de  muzică, cabinetul psihologului,  punct medical cu izolator, bloc alimentar, spălătorie, birou director, holuri, depozite, curte spaţioasă cu teren de sport şi de înviorare şi  4 pavilioane.

Dotarea şi întreţinerea a fost susţinută financiar în principal de DETS sl.Buiucani, DGETS.  Avem mobilier adecvat vârstei, mijloace de învăţământ specifice.

Resurse  curriculare:

  1. Grădiniţa dispune de un arsenal de materiale curriculare, ce permite organizarea procesului educaţional cu centrare pe nevoile şi interesele copiilor, respectiv planuri de activitate, ghiduri, caiete de lucru pentru copii;
  2. Problema dezvoltării şi completării colecţiei de carte s-a aflat în vizorul administraţiei instituţiei preşcolare şi a educatorilor din grupe.

Rezultatele activităţii din ultimii ani:

  1. Activitatea Instituţiei preşcolare nr.110 s-a axat pe renovarea conţinuturilor, implementarea  curriculumului naţional şi a noilor tehnologii educaţionale, accentul fiind pus pe democratizarea vieţii instituţiei, accesul la un învăţământ de calitate a tuturor copiilor, implicarea tuturor factorilor de decizie în soluţionarea problemelor din învăţământ, tinind cont de starea sanatatii copiilor;
  2. Procesul educaţional şi-a orientat activitatea spre dezvoltarea multilaterală a copiilor, formarea intelectual-spirituală, civică şi fizică a acestora; asigurarea calităţii standardelor educaţionale; actualizarea şi modernizarea conţinutului educaţiei. Măsuri de talie raională și municipală nu desfășuram, respectăm cerințele Statutului instituției sanatoriale.

Cultura organizaţională:

  1. Cultura organizațională a instituţiei influențează comportamentul indivizilor și grupurilor din cadrul organizației și are un impact puternic asupra tuturor aspectelor vieții organizaționale. Climatul organizaţional în instituţie poate fi calificat ca fiind unul favorabil, stimulativ, de toleranţă şi cooperare, dinamic şi inovator, incluziv.
  2. Valorile dominantece caracterizează membrii colectivului sunt: responsabilitatea, cooperarea, generozitatea, munca in echipă, încrederea şi respectul faţă de copil si familia acestuia, devotamentul, libertatea de exprimare, receptivitatea şi creativitatea, chiar dacă mai apar uneori manifestări de conservatorism sau automulţumire;
  3. În instituţie există o ambianţă propice desfăşurării unei eficiente activităţii instructiv-educative. Este creată o atmosferă de înţelegere şi respect reciproc atât între administraţie, personal auxiliar, cât şi între aceştia şi copii, părinţi. Stările conflictuale sunt preîntâmpinate, iar conflictele latente sau, uneori, manifeste sunt mediate, soluţionate într-un mod pozitiv;
  4. Directorul instituţie are o atitudine asertivă, democratică, de încredere în echipa de lucru, este receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei si nevoile ei;
  5. Echipa managerială din Instituţia preşcolară Nr.110 promovează un stil de conducere democratic. În funcţie de situaţie, acordă prioritate uneia dintre următoarele variabile: cerinţele sarcinii, nevoile grupului, nevoile indivizilor şi face tot posibilul pentru a crea o ambianţă favorabilă de activitate;
  6. Membrii echipei manageriale pornesc de la premisa că obţinerea performanţelor depinde de modul în care un manager reuşeşte să influenţeze comportamentul celorlalţi membri ai colectivului. De aceea pune un accent deosebit pe motivarea şi coordonarea acestora.