Motto: Împreună pentru viitorul copilului tău

Misiunea Instituției de educație timpurie nr.110 constă în asigurarea unei educații timpurii de calitate pentru toți copiii cu vîrstă de pînă la7 ani, cu risc sporit de îmbolnăvire a tuberculozei prin realizarea scopurilor educaționale ale acestora.

Grădiniţa reprezintă pentru cei mai mulţi copii prima experienţă de viaţă în afara familiei, într-un spaţiu social lărgit.

Misiunea grădiniţei noastre este de a asigura fiecărui copil condiţii pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi colaborate cu actorii sociali, promovînd toleranţă şi înţelegere.

Ne propunem:

  1. Să asigurăm copiilor o îngrijire şi o educaţie de calitate complexă şi echilibrată, conform Standardelor de calitate;
  2. Să promovăm o ofertă educaţională atractivă, care să permită copiilor dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor pentru ariile curriculare preferate;
  3. Să oferim copiilor şanse egale penru şcoală;
  4. Să creăm un climat de joacă şi învăţare stimulativ;
  5. Să ridicăm nivelul calitativ al organizaţiei grădiniţei;
  6. Să implicăm familia (părinţii ca parteneri în educaţie) şi comunitatea (ca resursă şi sprigin permanent);
  7. Să aplicăm prevederile tuturor normelor legale.

Profilul actual al instituţiei:

Instituţia prescolara nr.110 funcţionează la o capacitate de 4 grupe cu un număr de 60  copii înscrişi în listă.

Numărul de grupe şi numărul de copii  pe grupe de vârstă:

Nr. d/o Grupa de virsta Numarul de copii
1 Grupa de creșă 10
2 Grupa mică 14
3 Grupa medie 16
4 Grupa mare 20
TOTAL 4 60

Raţiunea de a fi o Instituție de educație timpurie de tip sanatorială nr.110 contribuie la crearea unor condiţii spirituale şi materiale favorabile vieţii într-un  cadru formal modern, corespunzător normelor şi valorilor europene, prin ridicarea nivelului calitativ al organizaţiei grădiniţei şi asigurarea condiţiilor de formare si dezvoltare profesională  a cadrelor didactice în  vederea asigurării calităţii în unitate respectând drepturilor fundamentale ale omului, cu prioritate ale copilului şi valorizând fiecare participant al actului educativ.