Activitatea instituţiei preşcolare este organizată în baza:

  1. Codul Educaţiei al Republicii Moldova ;
  2. Codul Muncii al Republicii Moldova;
  3. Ghidul cadrelor didactice pentru educaţia timpurie şi preşcolară;
  4. Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani;
  5. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice;
  6. Regulamentul intern al instituţiei preşcolare;
  7. Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei de învăţămînt preşcolar;
  8. Curriculumul pentru educaţie timpurie;
  9. Planul strategic  pentru  5 ani (2016-2020);
  10. Contract colectiv de muncă pentru anii 2016 – 2020.