Relaţii de colaborare şi parteneriat:

  1. Stabilirea relaţiilor de parteneriat urmăresc consolidarea şi încurajarea cooperării eficiente dintre instituţiile de învăţământ preşcolar, preuniversitar şi extraşcolar, promovarea multiculturalismului, a cooperării şi mobilităţii în domeniul educaţional, încurajarea inovaţiei în ceea ce priveşte metodele pedagogice şi tehnicile informaţionale, precum şi schimbul de bune practici în materie de educaţie;
  2. Pe parcursul anilor de activitate instituţia preşcolară nr. 110 a colaborat cu toate instituţiile din sector, municipiu, cu instituția preșcolară nr.80 sectorul Riscani, și instituția preșcolară nr. 9 sectorul Buiucani (sanatoriale). În acest scop am colaborat cu Dispanserul de combatere a tuberculozei și cu medicii ftiziatri din policlinici.